Utveckla självkännedom

Självkännedom_startbild.png

Attractive teenage student couple in high school hall.

Detta paket är designat för att elever ska få stöd i att utveckla sin sin självkänsla, sina drömmar och framtidsvisioner. Uppdragen omfattar både självreflektionsuppdrag och handlingsbaserade uppdrag som utförs i grupp.  Elever dokumenterar sina insikter och reflektioner och får därmed en digital portfolio att ha som stöd inför framtida utbildnings- och yrkesval.

Använd detta paket gratis!
Du kan skapa en grupp med detta paket och använda det helt gratis. Bjud in obegränsat antal elever till din grupp och följ deras lärande. Du får tillgång till allt du behöver för att kunna leda och stödja dina elevers lärprocesser samt för att kunna kvalitetssäkra prao/SYV-arbetet i realtid. Den loopar eleverna skickar kommer sparas i 12 månader. Läs mer här om vad som ingår gratisversionen av Praoappen.

…eller teckna en licens och anpassa verktyget efter era behov
Om du tecknar en ordinarie LoopMe-licens kan du använda detta paket tillsammans med flera kollegor i samma grupp. Du har då även möjlighet att redigera uppdragen och taggarna i detta paket för att anpassa dem efter era behov. Dessutom kan du ta del av våra webbutbildningar samt få tillgång till vår support. Läs mer här om våra LoopMe-licenser.

Skapa grupp

Uppdrag_rubrik

1.Då kände jag mig stolt/nöjd!
Beskriv när du vågade prova något du inte har vågat göra förut. Det kan vara vad som helst. Vad hände? Fick du någon reaktion från andra på det du gjorde? Varför blev det bra?

Uppföljningsfråga: Vad kan du göra mer av för att känna dig stolt över dig själv?

2. Lista över 20 saker jag tycker om att göra
Skriv ner minst 20 olika saker du tycker om att göra. Skriva gärna listan i ett dokument och bifoga till denna rapport.

Uppföljningsfråga:  Fick du några nya insikter om dig själv?

3. Lista över 10 saker jag vill göra i mitt liv
Hur ser ditt idealiska liv ut? Vad gör du? Vad tänker du? Vart är du? Vilka människor finns runt dig? Vad känner du? Hur mår du? Etc. Skriv ner dina drömmar kring ditt idealiska liv så noggrant som möjligt i ett dokument och bifoga den som en fil.

4. Berättat om min framtidsdröm för någon
Dela din framtidsdröm med någon du känner. Beskriv sedan här hur det gick. Svara på följande frågor:

1.Jag har berättat om min dröm för…
2.Han/hon reagerade så här…
3.Det tog ungefär så här lång tid att berätta om min dröm…
4.Jag kände mig så här under tiden…
5.Efter att ha berättat om min dröm så kändes det så här…

5.Frågat om andras drömmar!
Intervjua två-tre människor som verkar trivas med sig själva och i livet om deras drömmar.

Uppföljningsfråga: Fick du några nya insikter om dig själv eller andra?

6. Utmanat mig själv!
Testa att göra något nytt idag! Det kan vara precis vad som helst, bara det är något nytt.

Kanske kan du ta dig till skolan på ett annat sätt än vanligt. Kanske säger du hej till någon du inte brukar hälsa på. Kanske vågar du framföra din åsikt i en diskussioner som du inte brukar delta i, eller så tar du kontakt med någon du inte vågat kontakta innan. Kom igen – bara gör det!  Berätta sedan här hur det gick!

Uppföljningsfråga: Vad lärde du dig av denna händelse?

7. Berömt tre personer i skolan för något bra de gjort.
Beröm tre personer i skolan för något bra de gjort. Det kan vara elev, lärare eller någon annan. Det viktigaste är att ditt beröm är ärligt menat. Berätta sedan här i LoopMe hur det kändes och vilken reaktion du fick.

8. Presenterat mig själv på 2 minuter
Förbered och genomför en presentation om dig själv som du först håller för en kompis (och får konstruktiv kamratfeedback på).

Gör de förbättringar du tycker behövs och genomför sedan presentationen för någon helt annan person.

Här kommer förslag på några  punkter att ta med under presentationen: Vem är du, beskriv ett utmärkande drag hos dig själv, vad gillar du att göra, vad tycker du själv att du är bra på, vad säger andra att du är bra på,. berätta om en sak som du vill göra i ditt liv, berätta varför, beskriv en händelse när du har utmanat dig själv. Finns det något som du är nyfiken/vill utveckla hos dig själv?)

Uppföljningsfråga: Hur kändes det att göra denna övning?

 

Taggar_rubrik

 • Sammanställt information om utbildning, yrkesval och framtidsval
 • Analyserat
 • Fattat ett beslut
 • Tränat flexibilitet
 • Nya tankar om normer och värderingar
 • Lärt mig om olika utbildningar
 • Ser vinster med att studera i gymnasiet/högskolan
 • Samverkat med någon (utanför skolan)
 • Utvecklat mitt kontaktnät
 • Lärt mig om ett yrke
 • Vet mer om mina styrkor
 • Vet mer om vad jag kan utveckla
 • Stärkt självförtroende
 • Skapat värde för någon annan
 • Meningsfullt
 • Fått feedback

Skapat av: Me Analytics AB

 

Skapa grupp