Praoarbete i grundskolan

Praoarbete_startbild

praoarbete_startbild

Detta paket är designat för att leda och följa varje elev inför och under den obligatoriska praon i högstadiet. Eleven dokumenterar själv sitt lärande och du som lärare/SYV kan följa och analysera lärandet i realtid.

Använd detta paket gratis!
Du kan skapa en grupp med detta paket och använda det helt gratis. Bjud in obegränsat antal elever till din grupp och följ deras lärande. Du får tillgång till allt du behöver för att kunna leda och stödja dina elevers lärprocesser samt för att kunna kvalitetssäkra prao/SYV-arbetet i realtid. Den loopar eleverna skickar kommer sparas i 12 månader. Läs mer här om vad som ingår gratisversionen av Praoappen.

…eller teckna en licens och anpassa verktyget efter era behov
Om du tecknar en ordinarie LoopMe-licens kan du använda detta paket tillsammans med flera kollegor i samma grupp. Du har då även möjlighet att redigera uppdragen och taggarna i detta paket för att anpassa dem efter era behov. Dessutom kan du ta del av våra webbutbildningar samt få tillgång till vår support. Läs mer här om våra LoopMe-licenser.

Skapa grupp

Uppdrag_rubrik

1.Lär känna din praoplats
Genom att ta reda på̊ en del om det företag/den arbetsplats som du ska praktisera på kommer du vara bättre förberedd för din praoperiod. Besök gärna praoplatsens hemsida eller sök på Internet för att finna svaren. Här kommer några tips på vad som är bra att ta reda på innan din prao.

 • Företagets/arbetsplatsens namn:
 • Bransch (till exempel livsmedel eller industri):
 • Företaget/arbetsplatsen tillverkar och/eller säljer/erbjuder:
 • Företagets/arbetsplatsens konkurrenter är:
 • Antal anställda:
 • Hur länge har företaget/arbetsplatsen funnits?

2.Checklista inför prao
Ta reda på praktiska detaljer om din prao genom att till exempel ringa upp din handledare på̊ praoplatsen och fråga. Skriv in svaren på ovanstående frågor i en rapport här i LoopMe.  Här är några bra frågor att ställa:

 • Vilka är mina arbetstider?
 • När ska jag komma första dagen?
 • Var träffar jag dig den första dagen?
 • Behöver jag tänka på hur jag ska klä mig?
 • Var kan jag äta lunch någonstans?

Uppföljningsfråga: Vilka förväntningar har du på din praoplats?

3.Loggbok från 10 dagars prao
Här är din personliga loggbok från de 10 obligatoriska praodagar som du har deltagit i under högstadiet. Skriv en rapport från varje dag då du har varit ute på prao och  beskriv dagens viktigaste händelser.

4.Mina kontakter på praoplatsen
Genomför en kort intervju med några av de personer du träffar på praoplatsen. Skriv ner svaren direkt i LoopMe, eller bifoga ett dokument i en rapport. Skriv en rapport per intervju. Här får du förslag på lite frågor som du kan ställa:

 • Vad gör du på företaget/arbetsplatsen?
 • Vad ansvarar du för?
 • Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
 • Vilka på företaget/arbetsplatsen arbetar du tillsammans med/ kommer du i kontakt med?
 • Varför valde du det här jobbet?
 • Vad är det viktigaste du får ut av ditt jobb?
 • Vad är det viktigaste du känner att du tillför företaget/arbetsplatsen?
 • Vad har du haft för jobb tidigare?
 • Har du själv gjort prao? Kommer du ihåg den tiden?
 • Kan du ge mig några bra tips på hur jag ska få ut så mycket som möjligt av min praoperiod?

5.Haft starkt positiv/negativ upplevelse
Berätta om en upplevelse som är kopplad till din prao som gav dig en stark känsla av något slag.

Uppföljningsfråga: Vad lärde du om dig själv eller andra?

6. Presentera din praoplats och ett yrke på praoplatsen för andra
Berätta om din praoplats för någon. Vilka reaktioner/kommentarer fick du från den du presenterade för?

Uppföljningsfråga: Vilka nya idéer fick du?

7.  Skicka ett tack
Skicka ett tackkort, eller skriv ett kort e-postmeddelande till din handledare och de andra medarbetarna på företaget.  Rapportera sedan här i LoopMe när du är klar.

Uppföljningsfråga: Vad är de tre viktigaste sakerna du kommer berätta om denna arbetsplats?

8. Tankar om framtiden
Hur tror du att arbetsuppgifterna på din praoplats kommer att utföras om 10-15 år?

Uppföljningsfråga: Vad tror du blir viktigt att kunna i framtiden för att klara av denna yrkesroll?

 

Taggar_rubrik

 • Sammanställt information om utbildning, yrkesval och framtidsval
 • Analyserat
 • Fattat ett beslut
 • Tränat flexibilitet
 • Nya tankar om normer och värderingar
 • Lärt mig om olika utbildningar
 • Ser vinster med att studera i gymnasiet/högskolan
 • Samverkat med någon (utanför skolan)
 • Utvecklat mitt kontaktnät
 • Lärt mig om ett yrke
 • Vet mer om mina styrkor
 • Vet mer om vad jag kan utveckla
 • Stärkt självförtroende
 • Skapat värde för någon annan
 • Meningsfullt
 • Fått feedback

Skapat av: Me Analytics AB

Skapa grupp.png