Framtidens arbetsmarknad

Arbetsmarknad_startbild

framtid

Detta paket är designat för att eleverna ska utveckla sin kunskap om ett yrke som intresserar dem och även bli medvetna om framtidens arbetsmarknad. Elever dokumenterar sina insikter och reflektioner och får därmed en digital portfolio att ha som stöd inför framtida utbildnings- och yrkesval.

Använd detta paket gratis!
Du kan skapa en grupp med detta paket och använda det helt gratis. Bjud in obegränsat antal elever till din grupp och följ deras lärande. Du får tillgång till allt du behöver för att kunna leda och stödja dina elevers lärprocesser samt för att kunna kvalitetssäkra prao/SYV-arbetet i realtid. Den loopar eleverna skickar kommer sparas i 12 månader. Läs mer här om vad som ingår gratisversionen av Praoappen.

…eller teckna en licens och anpassa verktyget efter era behov
Om du tecknar en ordinarie LoopMe-licens kan du använda detta paket tillsammans med flera kollegor i samma grupp. Du har då även möjlighet att redigera uppdragen och taggarna i detta paket för att anpassa dem efter era behov. Dessutom kan du ta del av våra webbutbildningar samt få tillgång till vår support. Läs mer här om våra LoopMe-licenser.

Skapa grupp

Uppdrag_rubrik

1. Intresseguide
Klicka på denna länk för att komma till Arbetsförmedlingens Intresseguide:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Intresseguide.html#/intresseguide

När du besvarat de 12 frågorna kommer testet att generera yrkesförslag. Du kan klicka in dig på olika yrken och läsa om saker som arbetsuppgifter, arbetstider, anställningsformer, utbildning, framtidsutsikter etc. Det går även att se vilka förmågor som behöver utvecklas för att kunna arbeta inom just det yrket.

Välj ett av de föreslagna yrkena som stämmer bäst in på dina drömmar och mål inför framtiden. Alternativt välj det yrke som verkar mest spännande.  Skriv ner yrket i en rapport här i LoopMe och besvara följande frågor:

 • Varför valde du just det här yrket?
 • Hur ser framtidsutsikterna ut för just det här yrket? Det vill säga finns det goda chanser till jobb i framtiden?
 • Vilka förmågor behöver du utveckla för att kunna arbeta med detta yrke? Vilka av dessa förmågor tränar du på i skolan?
 • Behöver du gå någon speciell utbildning för att kunna få ett arbete inom detta yrke?
 • Gjorde testet att du fick upp ögonen för nya yrken? I så fall på vilket sätt?

2.  Intervjua någon med ditt drömyrke
Ta kontakt med någon person som redan idag jobbar i det drömyrke som du har (eller ett yrke som du tycker verkar spännande). Här kommer lite förslag till frågor:

 • 1.Varför valde du just det här yrket?
 • Vad är det bästa med ditt yrke?
 • Vilka förmågor har man särskilt stor användning av i ditt yrke?
 • Behöver du gå någon speciell utbildning för att kunna få ett arbete inom detta yrke?
 • Egna frågor som du har.

Sammanställ svaren du fick på dina frågor i ett dokument som du bifogar här i LoopMe.

3. Lär känna varandras drömyrken
Presentera din sammanställning av ditt drömyrke (som du kom fram till i förra uppdraget) för några kamrater i grupp.  Lyssna sedan på dina kamraters drömyrken.

Uppföljningsfråga:  Fick du några nya idéer om framtidens arbetsmarknad?

4. Framtidsyrken
Vilka nya yrken tror du att det kommer behövas i framtiden? Varför då?

5. Framtidskompetenser
Utifrån allt du har lärt dig om ditt eget drömyrke och även dina kompisars drömyrken. Vilka kompetenser tror du kommer behövas i framtiden?

Taggar_rubrik

 • Sammanställt information om utbildning, yrkesval och framtidsval
 • Analyserat
 • Fattat ett beslut
 • Tränat flexibilitet
 • Nya tankar om normer och värderingar
 • Lärt mig om olika utbildningar
 • Ser vinster med att studera i gymnasiet/högskolan
 • Samverkat med någon (utanför skolan)
 • Utvecklat mitt kontaktnät
 • Lärt mig om ett yrke
 • Vet mer om mina styrkor
 • Vet mer om vad jag kan utveckla
 • Stärkt självförtroende
 • Skapat värde för någon annan
 • Meningsfullt
 • Fått feedback

Skapat av: Me Analytics AB

Skapa grupp